Ehliyet başvurusu için gerekli belgeler

  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Kursumuzdan da temin edebilirsiniz. )
  • Diploma veya Öğrenci belgesi ( E-Devlet’ten çıkarabilirsiniz.)
  • Sağlık Raporu ( Kursumuzdan da temin edebilirsiniz.)
  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • İkametgah Belgesi ( E-Devlet’ten çıkarabilirsiniz.)